17. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Kongresi Erzurum'da Yapıldı

17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Erzurum’da Yapıldı

17. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ ERZURUM’DA YAPILDI

Kongreye çok sayıda sendikacı ve akademisyen katılmıştır. Açılış konuşmalarını; TÜRK-İŞ’i temsilen Genel Sekreter Pevrul KAVLAK, Atatürk Üniversitesini temsilen Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Fatih KARCIOĞLU ve Merkez Bankası Meclis Üyesi Nurullah GENÇ yapmıştır.

17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Pevrul KAVLAK, küresel sermayenin sendikaları ve toplumun tüm kesimlerini tehdit ettiğini ifade ederken şunları söylemiştir:

“Küreselleşen dünyada örgütlenmenin ve sendikalaşmanın geri plana itildiğini görmekteyiz. Bilgi çağında sendikalara gerek olmadığını söyleyen bilimsel değerlendirmeler mevcuttur. Küresel kapitalizm; örgütlü toplumu ve sınıfsal mücadeleyi yok etmek istemektedir. Kapitalizm, sosyal devletin ve örgütlülüğün en önemli tamamlayıcısı olan sendikaları ve sendikacıları kendisine hedef almaktadır.

Örgütsüz insan, küresel toplum içerisinde çaresiz kalmaktadır. İnsanın çaresizlikten kurtulması ve topluma yön verebilmesi için örgütlenmesi gereklidir. Bu da sendikal örgütlenme ile sağlanabilir. Sendikal varlığımızı korumak ve küresel sermaye karşısında güçlü kalabilmek için bilgiye ihtiyaç vardır. Bilginin kaynağının başında da üniversiteler gelmektedir. İşte biz bu nedenle buradayız. Birlikte hareket edip, birlikte mücadele etmeliyiz. Umudumu hiç kaybetmedim. Ya hep birlikte güçlü olacağız ya da hakkımıza razı olup bir kenarda oturacağız. Mücadele etmemiz lazım ama mücadele ederken de birlikte hareket etmemiz lazım.”

Açılış konuşmalarının ardından bildiri sunumlarına geçilmiştir. Kongre boyunca, akademisyenler tarafından 5 ayrı oturumda 64 bildiri sunulmuştur.

Kongreye sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Hüseyin Necip Nalbantoğlu katılmıştır.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmiştir*