TARİHÇEMİZ

BİZ KİMİZ?

Ülkemizde sendika kurma yasağı kaldırıldıktan sonra kurulan ilk sendika olan Dok Gemi – İş Sendikası 1946 yılında çok zor şartlarda İstanbul Deniz İşçileri Sendikası adı altında Haliç Tersanesinde kuruldu. Sendikamızın kurulmasından çok kısa bir süre sonra ülkemizde meydana gelen bazı iç karışıklıklar nedeniyle Askeri Sıkıyönetim İdaresinin ilan edilmesinden sonra 16.12.1946 tarihinde tüm sendikaların fesh edilmesi ile sendikamızda kapatılmış oldu

1947 yılında ise 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendikalar Birliği hakkında ki Yasanın çıkmasıyla sendikamız aynı sene tekrardan hayata geçti ve 1947 – 1949 yılları arasında Haliç, Camialtı ve Hasköy Tersanelerinde örgütlenmeye başladı.

O yıllarda, Sendikamız yönetimi çalışmalarını sürdürebilmek için ciddi zorluklarla karşılaşıyor sabit bir mekan bulmakta büyük sıkıntı yaşıyordu. Nihayetinde Kasımpaşa Bahriye Caddesinde tek odalı bir yer tutuluyor ve Dok Gemi – İş örgütlenme çalışmalarını bu küçük odadan idare etmeye başlayarak, küçücük tek odalı bir mekanda, devasa işler yapmak için kaydadeğer adımlar atmaya başlayarak günden güne büyüyordu.

1954 senesinde bir çok tersanede üye kaydı yapmaya başlayan ve örgütlenen Sendikamız tek odalı bir mekanda çalışamayacak duruma gelince Karaköy Mumhane Caddesinde Deniz İşhanı’na taşınarak burada faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Ve tarihindeki ilk Grev kararını bu binada aldı aynı zamanda ilk Toplu – İş Sözleşmesi’ni de yine bu binada imzaladı.

Sendikamız, güçlü bir sendikanın varlığını koruyabilmesi için Genel Merkez mekanı mülkiyetinin kendisine ait olması gerekliliği ile 1967 yılında İstanbul – Aksaray Ordu Caddesinde bir binanın 6. katını satın alarak Sendikal çalışmalarını daha rahat ve daha kuvvetli şekilde bu binada devam ettirdi. Her geçen gün büyüyüp gelişerek tersanelerde işçi ve işveren ilişkilerinde adeta katalizatör görevi görmeye başlayan, işçi hak ve hukukunu sonuna kadar savunup emeğinin karşılığını almasında yardımcı olan Dok Gemi-İş kendisine duyulan güvenle gücüne güç katmaya devam etmiş ve çalışmalarını kendisine ait daha büyük bir mekandan devam etmek amacıyla Aksaray Büyük Langa Fabrika Sokakta bulunan bir işhanının 3. katının mülkiyetini satın alarak mücadelesine buradan gücüne güç katarak devam etmeye başlamıştır.

1980’li yılların sonuna kadar büyümesine devam ederek özel sektörde de örgütlenmeye devam eden Sendikamız 1990’lı yılların ortasına gelirken artık işhanlarının katlarında, her ne kadar mülkiyeti kendisine ait olsa dahi, çalışamayacak kadar gelişmesinden ötürü 1993 senesinin sonunda Kasımpaşa’da inşa ettirdiği, içerisinde ayrı ayrı konferans ve toplantı salonu bulunan, 4 katlı binasına taşındı.

Ülkemizin, 1994 senesi itibari ile içerisinde bulunduğu ekonomik krizde, sektörün derin yara alması bahane edilerek işverenleri tarafından üyelerimizin zorunlu emekliye sevkedilmesiyle ciddi kan kaybına uğrayan sendikamız haksız davranışlarda bulunan işverenlere karşı hukuksal mücadelesini azimle sürdürerek adeta bitti denilen noktada tekrar hayat bulmuştur.

O dönemlerde iş bulamadığı için elemanlarını zorunlu olarak emekli ettiğini ve kapanma ile yüzyüze kaldığını iddia eden işverenlere ise yurt içi ve yurtdışından iş kaynağı bularak işverenlerin, dolayısıyla üyelerinin de ayakta kalmasına destek olmuştur.

1999 tarihinde hepimizi derinden yaralayan Büyük Depremden sonra, Pendik Tersanesi ve Ağır Sanayi Tesisleri, Pendik New Sulzer Motor Fabrikası, İzmir Alaybey Tersanesinin TSK. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmesi ve ilerleyen zamanlarda ise Haliç Tersanesinin de kapatılmasıyla ciddi ölçüde üye kaybına uğrayıp kan kaybeden sendikamız, son dönemde gelişen Ulusal Denizciliğimizin belkemiği hükmünde olan Gemi İnşa Sektörümüzün Dünya klasmanında yer almaya başlamasıyla Özel Tersanelerde ki örgütlenmesini ciddi ölçüde arttıran sendikamız, karşısına çıkan Taşeron işçiliği engeline rağmen yinede günden güne büyümesine devam etmeyi başarmıştır.

Sendikamız,bugün hali hazırda “Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk” iş kolunda örgütlü olarak hizmetini İstanbul – Hasköy’deki Genel Merkez Binasında sürdürmektedir.