YARDGEM DENİZCİLİK TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ

madde 40 – İKRAMİYE: İşveren işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere yılda 1 (bir) tam maaş  tutarında ikramiye verecektir.

madde 37 – YAKACAK YARDIMI: İşveren işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere yılda bir kereye mahsus olmak üzere 650 TL yakacak parası ödeyecektir.

madde 31 – BAYRAM PARASI: İşçilere Ramazan Bayramı’nda 250 TL, Kurban Bayramı’nda 350 TL bayram parası ödenecektir.

madde 38 – ÇOCUK ve AİLE YARDIMI: İşveren, işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin  çocuklarının her biri için her ay 15 TL çocuk zammı ve işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin tümüne her ay 30 TL aile yardımı verir.

madde 18 – NORMAL ve FAZLA MESAİLER: Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işyerinde çalışan işçilerin fazla çalıştıkları saatlerin ücretleri normal mesai ücretlerinin % 50 yükseltilmesi sureti ile ödenir.

madde 20 – HAFTA TATİLİ: İşçiler hafta tatili bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Bu sürelere ait çalışma ücretleri hafta tatili ücretlerinden ayrı olarak fiili çalışma ücretleri % 50 zamlı olarak ödenir. (cem’an 2,5 yevmiye)

madde 21 – GENEL TATİL: İşçiler genel tatil bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Genel tatil günü ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti    % 50 zamlı olarak ödenir. (cem’an 2,5 yevmiye). Dini bayram günlerinde çalışılması halinde tatil ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti de % 50 zamlı olarak ödenir. (cem’an 2,5 yevmiye).

madde 30 – SOSYAL YARDIMLAR: A) İşçinin evlenmesi halinde 300 TL,

B) İşçinin eşi, çocukları, ana veya babasının ölünü halinde 200 TL,

  C) İşçinin çocuğunun doğumu halinde 250 TL sosyal yardım yapılır.

madde 39 – TAHSİL YARDIMI: A) İlkokulda okuyan çocuklar için                                                                 150 TL

B) Ortaokulda okuyan çocuklar için                                                               150 TL

C) Lisede okuyan çocuklar için                                                                      200 TL

D) Yüksek tahsil yapanlar için                                                                       250 TL

madde 47 – SÖZLEŞME ZAMMI: İş bu Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulandığı işyerine yeni iş başı yapanların sendikaya üye olmaları halinde, üyeliklerinin işverene bildirilmesinden itibaren ayda 100 TL sözleşme zammı yapılır.

Yorum Bırakın