2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile elde edilen bazı haklar şu şekildedir;

madde 38 – İKRAMİYE: İşveren işyerinde çalışan sendika üyelerine Toplu İş Sözleşmesi’nin birinci yılında 1,5 (bir buçuk), ikinci yılında 1,5 (bir buçuk) ve üçüncü yılında 2 (iki) tam maaş ikramiye ödeyecektir.

madde 36 – YAKACAK YARDIMI: İşveren, işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere yılda bir kereye mahsus olmak üzere Haziran ayı içerisinde 250 TL yakacak parası ödeyecektir.

madde 30 – BAYRAM PARASI: İşçilere, dini bayramlardan önce ödenmek üzere Ramazan Bayramı’nda 150 TL, Kurban Bayramı’nda 200 TL olmak üzere senede iki kere bayram parası ödenir.

madde 37 – ÇOCUK ZAMMI ve AİLE YARDIMI: İşveren, işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin  çocuklarının her biri için her ay 11 TL çocuk zammı ve işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin tümüne her ay 11 TL aile yardımı verir.

madde 46 – MESULİYET TAZMİNATI: İşyerinde uygulanmakta olan ekip liderliği tazminatı aylık fiili çalışma süresi ile ilgili kategori çalışma ücretinin     % 10 çarpımı sonucu hesaplanan tutarda ekip lideri tazminatı ödenecektir. Bu ödenek personel ekip liderliği görevini sürdürdüğü sürece kendisine yapılacaktır.

madde 45 – SÖZLEŞME ZAMMI: İşbu Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulandığı işyerine Toplu İş Sözleşmesi’nin imzasından sonra yeni işbaşı yapanların sendikaya üye olmaları halinde üyeliklerinin işverene bildirildiği andan itibaren geçen dönem toplu sözleşmenin başlangıç ücretlerinin içinde yapılmış olan 50 kuruşluk sözleşme zammının , saat ücretlerinin zamlandığı dönemlerde ve oranlarda zamlanarak Toplu İş Sözleşmesi’nin devamı müddetince işyerine yeni iş başı yapanların sendikaya üye olmaları halinde saat ücretlerine ilave edilerek ödenecektir.

madde 18 – NORMAL ve FAZLA MESAİLER: Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işyerinde çalışan işçilerin fazla çalıştıkları saatlerin ücretleri normal mesai ücretlerinin % 50 yükseltilmesi sureti ile ödenir.

madde 20 – HAFTA TATİLİ: İşçiler hafta tatili bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Bu sürelere ait çalışma ücretleri hafta tatili ücretlerinden ayrı olarak fiili çalışma ücretleri % 100 zamlı olarak ödenir. (cem’an 3 yevmiye)

madde 21 – GENEL TATİL: İşçiler genel tatil bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Genel tatil günü ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti    % 100 zamlı olarak ödenir. (cem’an 3 yevmiye). Dini bayram günlerinde çalışılması halinde tatil ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti de % 150 zamlı olarak ödenir. (cem’an 3,5 yevmiye).

Milli ve Dini bayramlarda yarım günlük başlangıçtaki resmi tatiller tam güne iblağ edilir.

Yorum Bırakın