madde 40 – İKRAMİYE: İşveren işyerinde çalışan sendika üyelerine yılda 2 (iki) tam maaş ikramiye verecektir.

madde 37 – YAKACAK YARDIMI: İşveren işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere her yıl Haziran ayı içerisinde 640 TL yakacak parası ödeyecektir.

madde 31 – BAYRAM PARASI: İşçilere dini bayramlarda 160 TL bayram parası verilir.

madde 38 – ÇOCUK ZAMMI: İşveren, işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin  çocuklarının her biri için her ay 11 TL çocuk zammı  verir.

madde 18 – NORMAL ve FAZLA MESAİLER: Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işyerinde çalışan işçilerin fazla çalıştıkları saatlerin ücretleri normal mesai ücretlerinin % 50 yükseltilmesi sureti ile ödenir.

madde 20 – HAFTA TATİLİ: İşçiler hafta tatili bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Bu sürelere ait çalışma ücretleri hafta tatili ücretlerinden ayrı olarak fiili çalışma ücretleri % 50 zamlı olarak ödenir. (cem’an 2,5 yevmiye)

madde 21 – GENEL TATİL: İşçiler genel tatil bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Genel tatil günü ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti    % 50 zamlı olarak ödenir. (cem’an 2,5 yevmiye). Dini bayram günlerinde çalışılması halinde tatil ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti de          % 50 zamlı olarak ödenir. (cem’an 2,5 yevmiye).

madde 30 – SOSYAL YARDIMLAR: A) İşçinin evlenmesi halinde 320 TL,

B) İşçinin eşi, çocukları, ana veya babasının ölünü halinde 175 TL,

  C) İşçinin çocuğunun doğumu halinde 105 TL sosyal yardım yapılır.

madde 39 – TAHSİL YARDIMI: A) İlköğretimde okuyan çocuklar için                                                                 100 TL

BLisede okuyan çocuklar için                                                                          135 TL

C) Yüksek tahsil yapanlar için                                                                            210 TL

Yorum Bırakın