NUMARINE DENİZCİLİK TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ

Numarine Toplu İş Sözleşmesi ile elde edilen bazı haklar şu şekildedir;

madde 37 – İKRAMİYE: İşveren işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere sözleşmenin birinci yılında yarım (1/2) maaş, ikinci yılında üççeyrek (3/4) maaş ve üçüncü yılında bir (1) tam maaş ikramiye verecektir.

madde 41 – YAKACAK PARASI: İşveren işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere her yıl 200 TL yakacak parası ödeyecektir.

madde 30 – BAYRAM PARASI: İşveren sendika üyesi işçilere Kurban Bayramı’nda 200 TL, Ramazan Bayramı’nda 150 TL olmak üzere bayram parası ödeyecektir.

madde 36 – ÇOCUK ZAMMI ve AİLE YARDIMI: İşveren işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin çocuklarının her biri için her ay 15 TL çocuk zammı ve işyerinde çalışan sendikası üyelerin tümüne her ay 40 TL aile yardımı verir.

madde 17 – NORMAL ve FAZLA MESAİLER: Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işyerinde çalışan işçilerin fazla çalıştıkları saatlerin ücretleri normal mesai ücretlerinin % 50 yükseltilmesi sureti ile ödenir.

madde 19 – HAFTA TATİLİ: İşçiler hafta tatili bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Bu sürelere ait çalışma ücretleri hafta tatili ücretlerinden ayrı olarak fiili çalışma ücretleri % 100 zamlı olarak ödenir. (cem’an 3 yevmiye)

madde 20 – GENEL TATİL: İşçiler genel tatil bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Genel tatil günü ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti    % 100 zamlı olarak ödenir. (cem’an 3 yevmiye). Dini bayram günlerinde çalışılması halinde tatil ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti de % 100 zamlı olarak ödenir. (cem’an 3 yevmiye).

madde 29 – SOSYAL YARDIMLAR: A) İşçinin evlenmesi halinde 250 TL,

B) İşçinin eşi, çocukları, ana veya babasının ölünü halinde 250 TL,

  C) İşçinin çocuğunun doğumu halinde 250 TL sosyal yardım yapılır.

madde 44 – PRİM: Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin 1., 2. ve 3. yıllarında bitirilen her teknenin aşağıda gösterilen tekne üretim adam saatinin altında yapılması halinde, altında yapılan her adam saati 7 EURO ile çarpılarak elde edilecek tutar sendika üyesi işçilere prim olarak dağıtılacaktır.

TEKNE 

55 feet                                              20.000 toplam adam saat

60 feet                                              25.000 toplam adam saat

70 feet                                              34.000 toplam adam saat

78 feet                                              42.000 toplam adam saat

102-105 feet                                      80.000 toplam adam saat

madde 51 – SÖZLEŞME ZAMMI: Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulandığı dönemde işyerinde yeni işbaşı yapanların sendikaya üye olmaları halinde üye oldukları tarihten itibaren aylık ücretlerine 150 TL sözleşme zammı yapılır.

Yorum Bırakın