İSTANBUL TERSANESİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ

madde 40 – İKRAMİYE: İşveren işyerinde çalışan sendika üyelerine yılda 2 (iki) tam maaş ikramiye verecektir.

madde 37 – YAKACAK YARDIMI: İşveren işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere yılda bir kereye mahsus olmak üzere 700 TL yakacak parası ödeyecektir.

madde 31 – BAYRAM PARASI: İşçilere bayramlardan bir hafta önce ödenmek üzere Ramazan Bayramı’nda 300 TL, Kurban Bayramı’nda 450 Tl ödeyecektir.

madde 38 – ÇOCUK ve AİLE YARDIMI: İşveren, işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin  çocuklarının her biri için her ay 40 TL çocuk zammı ve işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin tümüne her ay 50 TL aile yardımı verir.

madde 18 – NORMAL ve FAZLA MESAİLER: Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işyerinde çalışan işçilerin fazla çalıştıkları saatlerin ücretleri normal mesai ücretlerinin % 50 yükseltilmesi sureti ile ödenir.

madde 20 – HAFTA TATİLİ: İşçiler hafta tatili bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Bu sürelere ait çalışma ücretleri hafta tatili ücretlerinden ayrı olarak fiili çalışma ücretleri % 100 zamlı olarak ödenir. (cem’an 3 yevmiye)

madde 21 – GENEL TATİL: İşçiler genel tatil bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Genel tatil günü ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti    % 100 zamlı olarak ödenir. (cem’an 3 yevmiye). Dini bayram günlerinde çalışılması halinde tatil ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti de % 100 zamlı olarak ödenir. (cem’an 3 yevmiye).

madde 30 – SOSYAL YARDIMLAR: A) İşçinin evlenmesi halinde 500 TL,

B) İşçinin eşi, çocukları, ana veya babasının ölünü halinde 300 TL,

  C) İşçinin çocuğunun doğumu halinde 400 TL sosyal yardım yapılır.

madde 39 – TAHSİL YARDIMI: A) İlkokulda okuyan çocuklar için                                                                 130 TL

B) Ortaokulda okuyan çocuklar için                                                              165 TL

C) Lisede okuyan çocuklar için                                                                     360 TL

D) Gemi inşa ve denizcilik konularında master yapanlar için                            1600 TL

madde 47 – SÖZLEŞME ZAMMI:  Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulandığı dönemde işyerinde yeni işbaşı yapanların sendikaya üye olmaları halinde üye oldukları tarihten itibaren aylık ücretlerine 100 TL sözleşme zammı yapılır.

madde 48 – SÖZLEŞME İKRAMİYESİ: İşyerinde çalışan sendika üyelerine bu Toplu İş Sözleşmesi’nin imza tarihi alınmak üzere her yıl aynı tarihte 100 TL sözleşme ikramiyesi ödenecektir.

madde 49 – İZİN PARASI: İşveren sendika üyelerine senelik izne çıkışlarında izin ücretlerinden ayrı olarak 100 TL izin parası verecektir.

Yorum Bırakın