GEMAK GEMİ İNŞAAT TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ

madde 40 – İKRAMİYE: İşveren işyerinde çalışan sendika üyelerine yılda 2 (iki) tam maaş ikramiye verecektir.

madde 37 – YAKACAK YARDIMI: İşveren işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere yılda bir kereye mahsus olmak üzere 535 TL yakacak parası ödeyecektir.

madde 31 – BAYRAM PARASI: Ramazan ve Kurban Bayramı arefelerinde işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere her bayramda 275 TL bayrm yardımı yapılır.

madde 38 – ÇOCUK ve AİLE YARDIMI: İşveren, işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin  çocuklarının her biri için her ay 20 TL çocuk zammı ve işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin tümüne her ay 39 TL aile yardımı verir.

madde 18 – NORMAL ve FAZLA MESAİLER: Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işyerinde çalışan işçilerin fazla çalıştıkları saatlerin ücretleri normal mesai ücretlerinin % 50 yükseltilmesi sureti ile ödenir.

madde 20 – HAFTA TATİLİ: İşçiler hafta tatili bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Bu sürelere ait çalışma ücretleri hafta tatili ücretlerinden ayrı olarak fiili çalışma ücretleri % 100 zamlı olarak ödenir. (cem’an 3 yevmiye)

madde 21 – GENEL TATİL: İşçiler genel tatil bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Genel tatil günü ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti    % 100 zamlı olarak ödenir. (cem’an 3 yevmiye). Dini bayram günlerinde çalışılması halinde tatil ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti de % 100 zamlı olarak ödenir. (cem’an 3 yevmiye).

madde 30 – SOSYAL YARDIMLAR: A) İşçinin evlenmesi halinde 550 TL,

B) İşçinin eşi, çocukları, ana veya babasının ölünü halinde 235 TL,

  C) İşçinin çocuğunun doğumu halinde 235 TL sosyal yardım yapılır.

madde 39 – TAHSİL YARDIMI: A) İlkokulda okuyan çocuklar için                                                                 140 TL

B) Ortaokulda okuyan çocuklar için                                                              140 TL

C) Lisede okuyan çocuklar için                                                                     205 TL

D) Yüksek tahsil yapanlar için                            355 TL

madde 47 – İZİN PARASI: İşveren sendika üyelerine senelik izne çıkışlarında izin ücretlerinden ayrı olarak 205 TL izin parası verecektir.

Yorum Bırakın