DENTAŞ GEMİ İNŞAA TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ

madde 40 – İKRAMİYE: İşveren işyerinde çalışan sendika üyelerine yılda 2 (iki) tam maaş ikramiye verecektir.

madde 37 – YAKACAK YARDIMI: İşveren işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere yılda bir kere 2 ton perakende kömür bedelini yakacak parası olarak ödeyecektir.

madde 31 – BAYRAM PARASI: İşçilere dini bayramlarda olmak üzere senede iki kere 150 TL bayram parası ödenir.

madde 18 – NORMAL ve FAZLA MESAİLER: Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işyerinde çalışan işçilerin fazla çalıştıkları saatlerin ücretleri normal mesai ücretlerinin % 50 yükseltilmesi sureti ile ödenir.

madde 20 – HAFTA TATİLİ: İşçiler hafta tatili bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Bu sürelere ait çalışma ücretleri hafta tatili ücretlerinden ayrı olarak fiili çalışma ücretleri % 50 zamlı olarak ödenir. (cem’an 2,5 yevmiye)

madde 21 – GENEL TATİL: İşçiler genel tatil bakımından mevzuat hükümlerine tabidir. Genel tatil günü ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti    % 50 zamlı olarak ödenir. (cem’an 2,5 yevmiye). Dini bayram günlerinde çalışılması halinde tatil ücretinden ayrı olarak çalışılan saatlerin ücreti de        % 50 zamlı olarak ödenir. (cem’an 2,5 yevmiye).

madde 30 – SOSYAL YARDIMLAR  A) İşçinin eşi, çocukları, ana veya babasının ölünü halinde 260 TL,

  B) İşçinin çocuğunun doğumu halinde 300 TL sosyal yardım yapılır.

madde 39 – TAHSİL YARDIMI: İşveren sendika üyesi işçilerin tahsildeki çocuklarından her biri için yılda bir kereye mahsus olmak üzere 150 TL tahsil yardımı yapar.

madde 47 – SÖZLEŞME ZAMMI:  Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulandığı dönemde işyerinde yeni işbaşı yapanların sendikaya üye olmaları halinde üye oldukları tarihten itibaren aylık ücretlerine 100 TL sözleşme zammı yapılır.

Yorum Bırakın